Kontingent

Det koster kr. 600,- om året at være medlem af LFFK.

Kontingentet betales i januar, således at vi ved hvem der er stemmeberettigede til generalforsamlingen i februar.

Det er også muligt at være passivt medlem af LFFK. Passivt medlemskab er kun muligt for personer, der ikke fungerer som dommer, vejleder eller udvikler.

Passivt medlemskab koster kr. 300,- om året.

Æresmedlemmer af LFFK er fritaget kontingent.