Menu

Ordinær generalforsamling 2020

image
Rebecca Brincker
06. februar 2020 kl. 18:52
Til dette års generalforsamling var der et fremmøde på 33 stemmeberettigede samt besøg af Gert Lundgaard, formand for DBU Lolland-Falster

Formand Thomas Christoffersen fik ordet, inden generalforsamlingen tog fat på årets dagorden. Thomas startede med at lykønske årets runde fødselarer hvorefter der blev uddelt 7 nåle. 5 nåle for 10 års medlemsskab, og 2 nåle for 25 års medlemsskab. Stort tillykke til alle. Derudover blev Khosro Solaimani udnævnt som æresmedlem, for hans store arbejde i LFFK gennem mange, mange år. Stort tillykke skal det også lyde til ham, for hans fantastiske indsats. 

I 2019 mistede vi desværre vores mange årige medlem i LFFK - Poul Jeppesen - og derfor blev der holdt 1 minuts stilhed til ære for Poul.

Herefter startede selve generalforsamlingen, som blev skarpt styret af vores altid trofaste dirigent Jesper. Formandens beretning kom vidt og bredt omkring året der gik, hvor det blandt andet nævnes at LFFK har haft en masse gode arrangementer, men at der desværre ikke har været så mange deltagere, så derfor opfordres forsamlingen til at deltage i arrangementerne. Derudover blev samarbejdet mellem DBU Lolland-Falster og LFFK fremhævet, for det gode samarbejde. Udvalgsberetningen fra aktivitetsudvalget v. Rebecca Brincker, gik i dybden med det fremtidige arbejde omkring aktiviteter og hvilke målsætninger der er for dette i bestyrelsen.

Herefter var der valg, hvor kasserer René Hansen og sekretær Jesper Schilling var på valg. Jesper var villig til genvalg, men René valgte at afgå. Bestyrelsen pegede på 2. Suppleant - Brian Pejter - til at overtage René’s plads, som derefter blev valgt til bestyrelsen. Milad Rajabi ønskede ikke at genopstille til 1.Suppleant, og her pegede bestyrelsen på René Hansen, som efterfølgende blev valgt som 1. suppleant. Herefter skulle en 2. suppleant vælges, idét Brian Pejter indtræder i bestyrelsen, og her pegede bestyrelsen på Jacob Andersen, som herefter blev valgt ind som 2. Suppleant. Dermed blev den nye bestyrelse sat og består af Formand Thomas Christoffersen, Kim Larsen, Rebecca Brincker, Jesper Schilling og Brian Pejter. René Hansen som 1. Suppleant og Jacob Andersen som 2. Suppleant.

Referat vil blive lagt online på siden her så snart det ligger klar.

Tak til alle fremmødte for en generalforsamling i god ro og orden.