Menu

Ordinær generalforsamling 2019 afholdt

image
08. februar 2019 kl. 09:37
Så blev den ordinære generalforsamling for 2019 afholdt.

Til generalforsamlingen var der fremmøde af 37 stemmeberettigede medlemmer, et par gæster fra DBU Lolland-Falster samt formanden for DFU, Tore Østergaard.

Inden generalforsamlingen tog fat på dagsordenen, fik formanden for LFFK Thomas Christoffersen ordet og startede med at lykønske årets runde fødselarer. Herefter skulle der uddeles ikke mindre end 5 nåle, hvoraf hele 4 nåle var for ikke mindre end 40 års medlemsskab. Stort tillykke til alle.

Desværre mistede vi i 2018 et af klubbens mangeårige æresmedlemmer i LFFK - Preben Hansen - og derfor blev der holdt 1 minuts stilhed til ære for Preben. Æret være hans minde.

Herefter startede selve generalforsamlingen, hvor agendaen blev fulgt - og skarpt styret - af vores trofaste dirigent Jesper.

På dagsordenen var bla. indkommet forslag om et par vedtægts ændringer. Disse blev vedtaget, og det betød blandt andet, at man skulle ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra de nuværende 6 medlemmer, til igen at være på 5 medlemmer. Formand Thomas Christoffersen var på valg, og blev enstemmig genvalgt til formand. Kim Larsen og Niels Nielsen var ligeledes begge på valg og samtidig også villige til genvalg. Rebecca Brincker ønskede dog at stille op til bestyrelsen, hvorefter Niels Nielsen valgte at trække sig til fordel for Rebecca Brincker, som derefter blev valgt til bestyrelsen. Da bestyrelsen samtidig skulle "skæres" ned til 5 medlemmer oplyste Villy Pedersen, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen, og dermed var den nye bestyrelse sat og består nu af Formand Thomas Christoffersen, Kim Larsen, René Hansen, Jesper Schilling og Rebecca Brincker. Milad Rajabi blev genvalgt som 1. bestyrelsessuppleant og Brian Pejter blev valgt som 2. bestyrelsessuppleant.

Det er kun anden gang i LFFK's 76 årige historie, at en kvinde sidder med i LFFK's bestyrelse. Tidligere har Nicki Hørberg været med i LFFK's bestyrelse og nu altså Rebecca Brincker.

Referatet og formandens beretning vil blive lagt online på siden her, så snart det ligger klar og er godkendt i bestyrelsen.

Tak til alle de fremmødte for en god generalforsamling, der blev afviklet i vanlig god ro og orden.


Modtager af 25 års nålen

Jesper Schilling

 


Modtagere af 40 års nåle

Fra venstre - Per Carstens, Leif B. Petersen, Jesper Bundgaard og Leif Kok