Menu

Honorarer m.v.

Dommer og linjedommerhonorar

Dommere og linjedommere skal honoreres og have kørselsgodtgørelse i.h.t de enhver tid gældende satser under DBU. Administrationen heraf kan aftales inden for de enkelte lokalunioners område.

Det omfatter følgende honorar og administrationsgebyr for kampe i Elitedivisionen for kvinder, Herre DS, U-19 Drenge DM, og kvinde 1. Division.

Honoraret er i 2019 Kr. 238.-

År 2019

90 min. kampe 238 kr.
U-17, Old Boys-, Old Girls-, Superveteran-, Veteran- og Masterskampe 207 kr.
*80 min. kampe 211 kr.
*70 min. kampe 185 kr.
*60 min. kampe 158 kr.
*50 min. kampe 132 kr.
*45 min. kampe 119 kr.
*40 min. kampe 106 kr.
*30 min. kampe 80 kr.
*20 min. kampe 52 kr.
*Vedrørende enkeltstående kampe skal bemærkes at minimumsbetalingen af honorar er 158 kr.

Futsal

Minuttakst: kr. 2,64

Kilometergodtgørelse:

Godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil ved kørsel fra dommerens/liniedommerens bopæl til spillepladsen og retur, kan udbetales efter ligningsrådets satser, som p.t. udgør kr. 3,56 pr. km.

Ved benyttelse af egen motorcykel, er satsen som for egen bil.

Kilometergodtgørelsen reguleres efter ligningsrådets satser.

Godtgørelsen beregnes efter den kilometerafstand, som anvendes af SKAT. Denne afstand defineres, som den hurtigste afstand og vil blive integreret med DBUs fodboldadministration “fod@”. Der kan dog max. udbetales godtgørelse for de faktiske antal kørte kilometer.

Ekstra kampe:

Ekstra kampe i forbindelse med hovedkampen betales med almindeligt honorar og administrationsgebyr pr. kamp – dvs. uden kilometergodtgørelse.

 

Klik her for at åbne takstbladet i PDF format